01 sep 2014

Blir Skottland ett självständigt land?

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Geografi, Historia, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Bakgrunden och Katalonien bör ägnas en lektion (historia) medan ”Följ utvecklingen” är ett granskande på deltid under en vecka.
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Den 18 september hålls en folkomröstning i Skottland med frågan: “Ska Skottland vara ett självständigt land?” Skeptikerna till självständighet leder i alla opinionsmätningar. Hur kommer det att gå? Får vi ett nytt land i Europa?

1 Bakgrund

Förhållandet mellan England och Skottland är komplicerat sedan århundraden tillbaka. Vi svenskar betraktar ofta Storbritannien som en fast enhet men så ser inte alla britter det.
a. Ta reda på mer om William Wallace! Hur skildras han i Hollywoodfilmen Braveheart?
b. Vem var Maria Stuart?
c. Motsättningarna från hennes tid mellan protestanter och katoliker lever än idag i den skotska fotbollen. Vad representerar lagen i Glasgow, Celtic och Rangers?

Länkar:

Skottlands historia
Svenskspråkig sida om Skottlands historia
Scotland.org – Scottish history
Den här engelskspråkiga sidan innehåller massor av fakta!

d. Tar svenska massmedier upp de gamla historiska motsättningarna? Undersök!

 

2 Följ utvecklingen

Granska nyhetsflödet fram till den 16 september. Hur rapporterar dagstidningarna, radion och tv? Titta bland annat på följande frågor:

  1. Vilka är de viktigaste argumenten för och emot självständighet?
  2. Vilken valuta tänker sig ett självständigt Skottland?
  3. Analysera resultatet. Varför gick det som det gick?
  4. Hur ser det ut i Katalonien?
    Även i Spanien finns det slitningar. I den nordöstligaste provinsen, Katalonien, har det länge funnits krafter som velat se ett självständigt Katalonien. Sätt er in i situationen. Blir det någon omröstning?
    Precis som i Skottland är det värt att titta tillbaka på historien för att förstå en del av dagens situation.

Uppgifter:

  1. Hur var situationen i Katalonien och resten av Spanien under det Spanska inbördeskriget 1936-1939
  2. Hurdan är opinionssituationen idag? Blir det ett självständigt Katalonien?

 

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan
Samhällskunskap
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Historia
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden.

Geografi
Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Gymnasiet
Samhällskunskap
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Geografi
Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

Förberedelser

Behövs: Tillgång till tidningar, antingen pappersversioner eller digitala under veckan innan valet samt dagarna efter.

Syfte

Att skaffa sig kännedom om förhållandena i Storbritannien och Spanien.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.