31 mar 2014

Betyg från årskurs fyra? Ja, eller nej?

4-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 3-6 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

I höst är det riksdagsval och redan nu börjar de politiska partierna att profilera sig, bland annat i skolfrågan. Vad tycker eleverna om Alliansens förslag om betyg från årskurs fyra? Vad är Alliansen? Vilka är de andra politiska partierna?

A Introduktion

 1. Samtala om nyheten att Alliansen vill införa betyg från årskurs fyra.
 2. Vad känner eleverna till om nyheten?

 

B Fördjupning

 1. Gör en gemensam genomgång av centrala begrepp som politiska partier, riksdag, regering, utbildningsminister.
 2. Ge exempel på några politiska partier.

 

 C Aktivitet

 1. Låt eleverna söka information om de politiska partier som är med i riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/
 2. Sök i nyhetskällor. Vilken åsikt har partierna i betygsfrågan?
 3. Presentera informationen i en tabell med fem spalter:

– partinamn

– partisymbol

– partiledare

– för betyg i åk 4

– emot betyg i åk 4

 

D Uppföljning

 1. Presentera några elevers tabeller på storbild.
 2. Sammanfatta!

 

Arbeta eventuellt vidare med att skriva en insändare i betygsfrågan.

1. Gå igenom kriterierna för hur en insändare bör byggas upp.

2. Gör en tankekarta tillsammans. Utgå från nyckelorden

– ämne/ärende

– fakta

– åsikter

– slutsats

– förslag

 

3. Skriv!

4. Publicera insändarna på lämpligt sätt. Kontakta gärna lokaltidningen.

 

Bakgrund

Nyheter

2014-03-24, Sveriges Radio, Regeringen: Ge betyg från årskurs fyra

2014-03-24 Dagens Nyheter, Regeringens betygsförslag sågas av forskare

2014-03-24 Sveriges Radio, Betyg från fjärde klass får blandat mottagande

Politik

Riksdagen – partier och ledamöter

Regeringen

Alliansen

 

Att skriva en insändare

 1. Inledning: Vad vill du säga med insändaren? Tänk på att inledningen ska fånga läsarnas intresse och presentera din åsikt/ditt budskap. Inledningen ska få läsaren att vilja läsa vidare.
 2. Argumentation: Formulera ditt bästa argument och eventuell bakgrund till varför du skriver en insändare. Tänk på att ha en röd tråd genom hela insändaren och ta gärna in andras åsikter och bemöt dem.
 3. Avslutning: Sammanfatta insändaren och skriv en avslutande uppmaning. Avslutningen ska knyta an till inledningen.
 4. Signera: Skriv under insändaren med ditt namn eller en signatur.
 5. Rubrik: Skriv en slagkraftig rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om.

 

Länkar om att skriva insändare

Mediekompass, Tidningens texter B: Åsikter

Johan Örjes, Skriv bättre insändare

 

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll i samhällskunskap, årskurs 4-6

Beslutsfattande och politiska idéer

 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

 

Centralt innehåll i svenska, årskurs 4-6

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

 

Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Förberedelser

1. Välj om du vill jobba med hela upplägget, eller delar av det.
2. Läs om Alliansens förslag. (Länkarna i Bakgrund)
3. Förbered en tabell (Moment C)
3. Sätt dig in i hur man skriver en insändare. (Bakgrund)

Syfte

Lektionstipset syftar till att utveckla elevernas förmåga
- att se politiska skiljelinjer i elevnära frågor.
- att skriva en argumenterande text.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.