04 maj 2015

Akut räddningsarbete i Nepal

4-6 Arkiv
Kurs: Geografi, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: En till flera lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Det här lektionsförslaget har fokus på jordbävningen i Nepal. Vi ger förslag på länkar som berättar vad som hände i Nepal för drygt en vecka sedan och hur världens länder därefter deltagit i det akuta räddningsarbetet. Avsluta med att låta eleverna läsa om tolvårige Suraj som räddade livet på sig själv och sin farmor, då han inte kunde slita sig från sitt mobilspelande och gå hem och äta.

A – introduktion

Detta hände och händer i Nepal

En vecka har gått sedan jordbävningen i Nepal, den värsta i landet på 80 år. Nepals regering anser att hoppet om att hitta fler överlevande är ute. Antalet döda tros nu vara uppe i minst 7000, men fortfarande är ödet för tusentals människor i avlägsna och svårtillgängliga byar okänt. Räddningsteam från över 20 länder har deltagit med värmesökande kameror och sökhundar. Ingen överlevande hade hittats sedan i torsdag, men under helgen hittades Pemba Tamang,15 år, som gjorde det omöjliga. Han överlevde fem dygn under ett raserat sjuvåningshus genom att äta smör  och blev en världsnyhet. FN räknar med att åtta miljoner människor påverkats av jordbävningen. 2,8 miljoner har tvingats lämna sina hem och 3,5 miljoner är i behov av livsmedel.

Titta på några länkar om själva jordbävningen.

• Svenska Dagbladet
Bilder före och efter raset

• Dagens Nyheter
Interaktiv grafik från jordbävningsområde

• Aftonbladet
Karta över jordbävningen och efterskalven 25-27 april

Pemba Tamang, 15, gjorde det omöjliga Han överlevde fem dygn under ett raserat sjuvåningshus genom att äta smör – och blev en världsnyhet.

Räddningsarbete i Nepal

Många vill hjälpa på olika sätt, men räddningsinsatserna har försvårats på grund av en liten flygplats, dåliga vägar, förstörd infrastruktur och skyfall och åska. FN samordnar hjälparbetet och många räddningsteam trappar ner sökandet efter överlevande och åker hem eller hjälper på annat sätt. Här kommer en lista med några exempel på hjälpinsatser:

• Sveriges hjälp
Svenska hjälpinsatsen får nytt fokus,

• Så arbetar svenska hjälporganisationer
Svenska hjälporganisationer samlar in pengar till de drabbade,

• Facebook och Google
Facebook och Google hjälper människor att hitta varandra och söka efter sina anhöriga.
http://www.idg.se/2.1085/1.622993/sa-hjalper-facebook-och-google-offren-for-jordbavningen-i-nepal

• Wikimedia Sverige
Det saknas kartor i Nepal och här uppmanas allmänheten att hjälpa till att rita kartor. Det enda de behöver är en dator och lite utbildning.
Hjälp räddningsarbetet i Nepal med kartor, 

B – aktivitet

Läs om tolvårige Suraj och hur han och farmor överlevde skalvet

Lyssna på videoklippet på DN.TV om Suraj och hur hans mobilspelande räddade livet på honom och hans farmor. Fortsätt och läs hela artikeln som berättar om livet i en liten bergsby i Nepal. Låt eleverna ta reda på:
• hur mobiltelefonen räddade deras liv.

• hur de lever efter jordbävningen.

• vilken roll farmor spelar i Surajs liv.

• var Surajs föräldrar är och hur deras arbeten kan vara.

• hur det gick för Surajs skola.

• hur Suraj mår.

C – fördjupning

Varför bildas jordbävningar?

SO-rummet finns fakta om jordbävningar. Där förklaras vad en jordbävning är och berättas om kända jordbävningar genom historien.

 

Koppling till skolans styrdokument

Lgr 11 Kursplanen i geografi

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

Förberedelser

Att välja vilka länkar om jordbävningen och räddningsarbetet du vill visa.

Syfte

Att ge eleverna kunskaper om vad som händer vid en jordbävning och hur naturkatastrofer plötsligt förändrar vardagen för drabbade människor. Syftet är också att visa hur människor, samhällen, stater, näringsliv och organisationer hjälper varandra i akuta situationer.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.