För elever

Skrivarskola med publicistguiden

Välkommen till Mediekompass skrivarskola och Publicistguiden!

Fria och oberoende nyhetsmedier brukar ses som en förutsättning för en fungerande demokrati. Att medierna är fria och oberoende betyder att de kan utföra sina uppgifter utan att riskera exempelvis censur eller att bli bestraffade för det som de rapporterar om.

För att nyhetsmedierna verkligen ska fungera som en garant för demokratin krävs det också att människor från alla delar av samhället syns och hörs, oavsett samhällsklass, könstillhörighet, etniskt ursprung, politisk övertygelse och inte minst ålder. Medierna försöker leva upp till de kraven genom att höra och skildra en stor variation av människor. Men det är också viktigt att människor från olika grupper själva gör sina röster hörda. Därför är det också av stor betydelse att unga människor beskriver samhällsfrågor ur sin synvinkel. Din röst är viktig och behöver höras!

Publicistguiden – som du hämtar som pdf här nedanför – är ett stöd för dig som vill bli bättre på att skriva olika typer av journalistiska texter. Skrivandet är inget som hör endast de traditionella tidningarna till, oavsett vilken typ av journalistik du vill ägna dig åt står det skrivna ordet i centrum. En välgjord podd eller videoproduktion bygger på att man skrivit ett manus. Och oavsett form så gäller de journalistiska och medieetiska reglerna.

Frågesport mediekunskap

Med Publicistguiden får du lära dig mer om vilka olika yrkesroller som finns på en nyhetsredaktion, vilka regler som gäller för publicering av text och bild och hur man gör en bra intervju. Och framför allt kan du läsa om hur man skriver en bra journalistisk text, från den lilla notisen eller insändaren till nyhetsartiklar och mer djuplodande reportage eller det personliga kåseriet.

Kanske blir det just ditt välformulerade inlägg i samhällsdebatten som kommer att påverka politiska beslut, genom att lyfta fram en synvinkel som annars hade missats.

Skrivarskola med publicistguiden

Publicistguiden som pdf