22 mar 2022

Yngre män delar rysk statsstyrd media oftare än andra

Tema: Forskning

En ny studie från Försvarshögskolan visar att unga svenskar och framför allt unga svenska män är mer benägna att sprida information från rysk statsstyrd media än andra. De både konsumerar och sprider vidare innehållet från de ryska statliga medierna RT och Sputnik.

Sju procent av de tillfrågade tar del av nyheter från nyhetskanalerna i alla åldersgrupper, men i gruppen 18 – 29 år är det viss överrepresentation. Bland unga män konsumerar 21 procent nyheter från RT och Sputnik.

Gruppen av RT/Sputnik-konsumenter tenderar också till att vara mer skeptiska till alla sorters medier, myndigheter och politiska institutioner än andra. 82 % av gruppen tar del av svenska alternativmedier men är samtidigt storkonsumenter av internationella nyhetsmedier. Slutsatsen som dras av studiens resultat är att konsumenter och spridare av RT och Sputniks nyheter kan fungera som budbärare och underminera demokratiska värden. Läs mer här.

RT och Sputnik är inte längre möjliga att ta del av inom EU som ett led i sanktionerna mot Ryssland. Ett lektionstips om det finner du här.