20 mar 2019

Världsvattendagen den 22 mars

Tema: 

Inför Världsvattendagen den 22 mars har vi uppdaterat lektionsövningen Vatten, vatten, vatten.

Övningen riktar sig till grundskolans årskurser 4–6 respektive 7–9, beroende på hur läraren anpassar övningen.