05 sep 2014

Valnyheter på nio språk

Tema: 

Wen-Shin Chang Fries, blivande lärare, är en av översättarna i United translators of Sydsvenskan.
Sydsvenskan översätter valnyheter till arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, jiddisch, polska, persiska, mandarin, thai och somali fram till 16 september.
Nyheterna finns även på lätt svenska.