10 jun 2024

Valdeltagandet i EU-skolvalet ökar – allra mest bland gymnasieelever

Tema: Nyhetstips

Över 157 000 elever hade möjlighet att rösta i skolval i samband med valet till Europaparlamentet. 87 000 elever valde att rösta, vilket innebär ett valdeltagande på 55,2 procent. Det är en ökning med 8,2 procent jämfört med EU-skolvalet 2019.

Statistiken förs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.  Enligt myndigheten röstade 87 000 elever i årets skolval. 2019 var det drygt 66 000 elever som röstade av de 139 000 som hade möjlighet, vilket ger ett valdeltagande på 47 procent.

Av de högstadieeleverna som fick möjlighet att delta i årets skolval, valde 81 procent att rösta. Motsvarande siffra för gymnasieeleverna som deltog var 49 procent, en ökning med nära 8 procentenheter sedan EU-skolvalet 2019.

– Det är glädjande och viktigt att valdeltagandet och intresset för EU-skolvalet ökar. Vi har sett i tidigare utvärderingar av skolval att om elever ges möjlighet att rösta så tar de chansen. Här blir det tydligt och det är en viktig signal om ungas engagemang för vår demokrati, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Röstningen i EU-skolvalet till Europaparlamentet påbörjades 15 april och avslutades 31 maj. 422 av landets skolor var anmälda, vilket är fler än vid EU-skolvalet 2019. Den slutliga röstsammanräkningen visar att 369 skolor rapporterat in sina resultat.

MUCF har haft regeringens uppdrag att arrangera skolval i samband med riksdagsvalet sedan 2002 och sedan 2014 i samband med val till Europaparlamentet. Skolvalet är en av Sveriges största demokratisatsningar för unga och är tänkt att lära elever om demokrati, politik och hur det går till att rösta.

Läs mer om det preliminära resultatet av skolvalet här.