26 aug 2022

Naturvetare bättre än samhällsvetare på källkritiskt tänkande

Tema: Forskning

Högre utbildning kan påverka vår förmåga att identifiera desinformation på nätet. Det skriver Mona Guath och Thomas Nygren på Uppsala universitet. Skillnaden märks framförallt hos de som har genomgått en utbildning i teknik, naturvetenskap, konst och humaniora. Däremot märks inte någon större skillnad för de som läst vård- och samhällvetenskapsutbildningar.

Studien, som baseras på drygt 2000 svar från svenskar i åldern 19-99 år, använder en ny metod för att analysera digital källkritik. Panelen fick svara på frågor om sin bakgrund för att därefter ta ställning till olika digitala källor. Det kunde handla om att försöka skilja reklam från nyheter eller att jämföra sakliga nyheter med rena påhitt.

Slutsatsen Gauth och Nygren drar är att arbetslivserfarenhet av att jobba med digital källkritik gör människor bättre rustade mot att bli vilseledda på nätet. Dessutom verkar ett öppet och ödmjukt tankesätt till pålitliga nyhetsmedier vara ytterligare en nyckel till god förmåga att tänka källkritiskt på den digitala arenan.

Civic online reasoning among adults: An empirical evaluation of a prescriptive theory and its correlates av Mona Guath och Thomas Nygren, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Education.