21 maj 2014

Ungas perspektiv

Tema: 

Tidning gjord under Presskonferensen 2014, Ung Media Sveriges årliga utbildningshelg.

Ung Media stödjer unga medieproducenter och arbetar för att ungas rätt till tryck- och yttrandefrihet ska respekteras.

Ung Medias medlemsföreningar jobbar med foto, radio, film, tv och tidningar.