06 okt 2021

Ungar & medier 2021

Tema: 

Barn och unga har högt förtroende för etablerade nyhetsmedier och myndigheter och vände sig till dem för att få information under pandemin. Men även om ungas förtroende för influencers är betydligt lägre, så är det många som följer råden från dem. Det och mycket mer visar Statens medieråds rapport Ungar & medier 2021.

Även om många unga följer influencers anser de inte att dessa är trovärdiga nyhetskällor: i gruppen unga mellan 13 och 16 år svarar bara 14 procent att de litar helt eller delvis på dem. På frågan om de följt något råd om corona från en influencer svarar trots det 21 procent att de gjort det.

– Unga vet vilka källor som brukar vara tillförlitliga när det gäller nyheter och information. Men det är paradoxalt att fler svarar att de följt någon rekommendation från en influencer än som uppger att de litar på informationen de får via influencers, säger Yvonne Andersson, analytiker på Statens medieråd som tagit fram rapporten.

Tre andra resultat ur rapporten:

  • Andelen 17–18-åringar som själva tycker att de lägger för mycket tid på mobilen har ökat från 46 till 56 procent sen förra mätningen år 2018.
  • Den dagliga läsningen ökar något bland 9–10-åringar, men fortsätter att minska i alla andra åldrar.
  • 70 procent av barnen mellan 9 och 12 år använder sociala medier, en ökning från 59 procent vid mätningen 2018.

Ladda hem och läs hela rapporten från Statens medieråd här.