02 nov 2020

Undersökningar om våra medievanor

Tema: 

Coronapandemin har stärkt svenskarnas förtroende för radio, tv och dagspress som samhällsinstitutioner, enligt en undersökning från SOM-institutet. I mätningen hade 64 procent av svenskarna mycket eller ganska stort förtroende för radio och tv – den högsta noteringen sedan mätningarna påbörjades 1986. Samtidigt har förtroendet för landets lokala morgontidningar samt kvällspressen påverkats negativt av pandemin, något som delvis förklaras med att lokala morgontidningar får sig en törn när fokus under pandemins första fas var riktad mot den nationella och internationella arenan.
Vi noterar särskilt att det endast är i åldersgruppen 16–29 år som förtroendet för dagspressen har sjunkit sedan förra året, och det från en redan oroande låg nivå.
Läs mer i SOM-institutets rapport Medieförtroende i pandemitider.

En annan undersökning från SOM-institutet fastställer att nyhetskonsumtion, tidningsprenumerationer och kommenterande av artiklar idag sker i huvudsak digitalt. Bland unga, 16–29 år, läser ytterst få morgontidningen i print regelbundet, medan cirka var fjärde ung regelbundet läser den digitalt, och 40 procent regelbundet läser kvällstidningen digitalt.
Hos den yngre åldersgruppen är det annars via sociala medier man i stor utsträckning tar del av nyheterna. Förra året angav 69 procent att de regelbundet tar del av nyheter via olika sociala medier. Läs mer i rapporten Svenska Medietrender 1995-2019.

SOM-institutets slutsatser delas av Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) som sammanställt olika källor i rapporten Mediekonsumtion 2020. Det framgår där att yngre nästan fullständigt blivit digitala i sin nyhetsbevakning. De yngre, 15–24 år, använder gärna Instagram (43 procent), Facebook (37 procent) och Youtube (31 procent) för att få tillgång till nyheter. Det och mycket mer om våra medievanor kan man läsa om i MPRT:s rapport Mediekonsumtion 2020.