23 feb 2021

Två rapporter om hat, hot och mobbning

Tema: 

Vi vill belysa två rapporter som delvis ligger väldigt nära varandra. Den ena rör hat och hot mot journalister och vilken inverkan det har på det demokratiska samtalet och journalistikens arbete. Den andra handlar om nätmobbning bland unga, vilket delvis berör samma frågor.

Om hat och hot mot journalister från Fojo

Från medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet har nyligen en antologi om hat och hot mot journalister presenterats. Antologin, som läses kostnadsfritt på Fojos sajt, presenteras som:

I ett unikt material har Medieinstitutet Fojo samlat in vittnesmål från reportrar och ansvariga utgivare. Från utredare och frilansskribenter. Det är chefer som berättar om arbetsgivaransvaret, utsatta reportrar om att leva under hot och med hatet innanför skinnet. Och det är nyhetschefen vars pappa dog för sina ord.
Deras historier blir tillsammans ett kraftfullt budskap om var vi befinner oss i Mediesverige i dag. Bilden de ger är dyster men också kraftfull. Det räcker nu. Populisterna och de auktoritära rösterna som kallar journalister för nationens fiender måste överröstas.
Tystna inte. Mobilisera. Höj din röst. Journalistiken behövs för att bygga ett hållbart samhälle: socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det är vår demokrati det handlar om.

Texterna är lättlästa, intresseväckande och kan bli grund för klassrumsdiskussioner om journalistikens uppdrag och villkor, och vad en begränsning hos fria och oberoende medier kan betyda för det demokratiska samtalet.
Antologin innehåller tio korta berättelser från Mediesverige. Dessa kan exempelvis användas för mindre grupparbeten och redovisningar.

Antologin finns här: Det nya normala – ett hot mot demokratin.

Om ungas utsatthet på nätet

Statens medieråd har presenterat en ny studie om mobbning på nätet och hur man kan motarbeta det. Där betonas vikten av att träna unga i medie- och informationskunnighet och öka förståelsen till varför kommunikation på internet kan bli mer aggressiv.

– Vi hoppas kunna ge stöd åt skolpersonal och andra nära barn-professionella som söker användbara metoder mot nätmobbning, säger Anette Novak, direktör för Statens medieråd.

Hat, kränkningar och mobbning. För vissa barn och unga är detta en del av en digital vardag. I dag visar studier att unga upplever kommunikationen på nätet som mer aggressiv än utanför.
I Statens medieråds forskningsöversikt Utsatt på internet ges en samlad bild av den internationella och svenska nätmobbningsforskningen. Fokus ligger på mekanismer som bidrar till aggressivitet på nätet, hur nätmobbningen ser ut, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns, vilka konsekvenser nätmobbning får och hur man kan arbeta effektivt mot nätmobbning.

Läs mer och ladda ner rapporten här.