23 maj 2023

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Tema: Juridik, Länktips

1766 infördes den svenska Tryckfrihetsförordningen, som markerade slutet på statens censur över tryckta medier. Den är den äldsta av sitt slag i världen. Nu meddelar UNESCO att de utser Tryckfrihetsförordningen från 1766 till världsminne.

I över 250 år har svenskar fått rätt att uttrycka sig fritt i tryck och att få ta del av allmänna handlingar, det som kallas för offentlighetsprincipen.

Ett världsminne är ett dokument eller en samling i ett arkiv eller bibliotek, som är av stort värde för mänskligheten. Tryckfrihetsförordningen från 1766 förvaras på Riksarkivet och Kungliga biblioteket i Stockholm.

Hör ställföreträdande riksantikvarie Anna Karin Hermodsson berätta om utmärkelsen i SVT Kulturnyheterna. Där berättar även Johan Taubert, VD för Tidningsutgivarna, om tryckfrihetens utmaningar idag.

Läs mer om utmärkelsen här.

Bild: Tryckfrihetsförordningen 1766, repro: Kungliga biblioteket, fotograf: Jens Östman