04 apr 2016

Tryckfriheten 250 år – fira också i skolan

Tema: 

Den svenska tryckfriheten fyller 250 år den 2 december 2016. Jubileet skärper uppmärksamheten på syftet med medier och it också i skolan. Det handlar om att utveckla ungas mediekunnande och lärande, men också om att stärka medborgarskap och demokrati.
Att låta elever undersöka frågor som är viktiga för dem själva, för att sedan publicera sina tankar och åsikter, har blivit allt enklare när skolor har egna webbsidor och bloggar. Engagerade lärare har också möjlighet att lotsa de ungas inlägg vidare ut i offentligheten, till insändarsidor och debattprogram.
Varje elev borde varje läsår ges möjlighet att formulera inlägg riktade till offentligheten. Arbetet kan ramas in av en diskussion där eleverna uppmanas att fundera över debattklimatet och yttrandefrihetens gränser.
Eleverna borde få praktisera möjligheten att ta del av offentliga handlingar genom att till exempel besöka kommunhuset, rektorsexpeditionen eller söka på webben. De borde uppmanas att fundera över hur tillgången till information är en förutsättning för att bedriva opinionsbildning och utöva inflytande.

Om detta skriver Klas Viklund i en artikel i tidskriften DIU – Datorn i Utbildningen. Tidskriften utkommer med åtta nummer per år och är Sveriges ledande facktidskrift för lärande och skolutveckling med digitala medier. Tidskriften vill vara en del av det it-pedagogiska samtalet i skolor, kommuner och lärarutbildningar genom att erbjuda ett forum för erfarenhetsutbyte, kunskap, inspiration och kritisk debatt.

Läs artikeln  Tryckfriheten fyller 250 år
Läs mer om tidskriften Datorn i Utbildningen.