24 aug 2022

Tiktok störst bland 13-15-åringar

Tema: Statistik

Flera gånger årligen dyker undersökningar om barn och ungas medievanor upp, nu senast Orvesto Junior, som mäter ungdomars medievanor och konsumtionsmönster.

Bland annat slår undersökningen fast att unga inte gör skillnad på offline och online. Det digitala livet har blivit en integrerad del av vardagen.

58 % av målgruppen använder sociala medier varje vecka, vilket inte tyder på någon markant skillnad mot mätningar som gjordes 2019 och 2020.

Tiktok når ut till 50 % av landets unga och är nu den fjärde största plattformen i målgruppen, strax efter YouTube, Snapchat och Spotify. 2019 låg siffran på 27 %, vilket tyder på ett skifte där den populära videoappen slukar allt mer av barn och ungas medietid. Som exempel är 82 % av landets 13-15-åringar på Tiktok varje vecka.

YouTube är fortsatt störst. Bland 13-15-åringar är i princip alla på YouTube varje vecka, och 87 % av barn mellan 7 – 15 år. I just want to be cool, Tomu och Therese Lindgren har de populäraste kanalerna.

Ta del av hela sammanställningen på Kantar Sifo:s blogg.