18 jan 2022

Tiktok: Nu kommer kriget

Tema: Nyhetstips

Rapporteringen om det höjda tonläget mellan Ryssland och västvärlden den senaste tiden har knappast undgått någon. Nyheterna letar sig in på sociala medier, där det har rapporterats om att Sverige är på väg in i krig med Ryssland. ”Nu kommer kriget” och ”Ryssland kommer att bomba Sverige” kan läsas i två inlägg som spridits på Tiktok bland unga och tonåringar. Du kan läsa mer om inläggen här och om hur BRIS rekommenderar barn och unga att hantera den information de möts av i sociala medier.

Artikeln kan användas som grund för källkritisk övning i både grundskola som gymnasiet. Vad har eleverna sett i sina egna flöden?

  • Vem är avsändaren? Vem har publicerat nyheten?
  • Vad är syftet med inlägget? Är det nyhetsrapportering, underhållning eller en åsiktstext?
  • Vilka bevis finns för olika påståenden i inläggen? Hänvisar de till någon annan källa?
  • Vad säger andra oberoende källor? Finns det andra trovärdiga källor som säger samma sak?

I ett inslag i SVT:s Lilla aktuellt berättar Johan Norberg från Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, hur man som ung kan reda ut vad som stämmer eller inte. Johan Norberg förklarar också varför Sverige har större militär närvaro på Gotland. Inslaget passar både barn i låg- och mellanstadiet men kan fungera som bakgrund för ämnet bland äldre elever. Du kan titta på inslaget här.

Ett lektionsförslag anpassat efter ämnet finner du på Mediekompass lektionsbank här.