07 apr 2022

Tidningsveckan 2022

Tema: Nytt på Mediekompass

Den 11 september är det val till kommuner, landsting och riksdag. Svenska dagstidningar kommer att servera mängder av intressant material som kan berika skolans undervisning. Här på Mediekompass finner du under Tidningsveckan lektionsförslag att jobba med för hela veckan inför valet samt dagarna efter.

Att följa med i massmedierna ger mycket kunskap om hur det demokratiska systemet i Sverige fungerar. Samtidigt övas eleverna i att bli kritiska granskare av mediebudskapet. Med de här övningarna får de också utveckla sina förmågor att skriva journalistiska texter.

Det finns flera ämnesöverskridande lektionsförslag som kan användas i undervisningen, fem för de yngre eleverna (årskurs 1–3 och 4–6) och sju för de äldre (årskurs 7–9 och gymnasiet). Du kan välja att använda samtliga och få en heltäckande bild av årets val, eller bara ta enstaka som passar in i just din undervisning. Du hittar uppgifterna här.

Under rubriken Läroplansanknytning ser du hur övningarna kan kopplas till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll.

Sätt upp Tidningsveckan på schemat i vecka 36, den 5–9 september!

Håll utkik i din lokaltidning efter erbjudanden om gratis klassuppsättningar, eller hitta den här på Mediekompass. Tidningsveckan ger elever runt om i Sverige en möjlighet att stifta närmare bekantskap med den lokala dagstidningen.

Mediekompass och Tidningsutgivarna, har arrangerat en nationell tidningsvecka sedan 2003.