11 aug 2020

Tidningsveckan 2020: vecka 42

Tema: 

Årets Tidningsvecka infaller som vanligt under vecka 42, den 12–16 oktober. Då får eleverna en möjlighet att bekanta sig med och fördjupa sig i mediernas och journalistikens uppgift och villkor.
Under Tidningsveckan erbjuder många av mediehusen fri tillgång till din lokala dagstidning som klassuppsättningar i tryckt format och/eller digital tillgång. Här på Mediekompass kommer du samtidigt finna en uppsättning lektionsförslag för grund- och gymnasieskolan som alla bygger på dagstidningen som pedagogisk resurs, i syfte att fördjupa kunskaper och förståelsen för journalistiken.

I god tid inför Tidningsveckan kommer lektionsförslagen och övrig information presenteras här, så markera redan nu vecka 42 som Tidningsveckan.