14 jun 2024

Sverigebilden under EU-valet

Tema: Nytt på Mediekompass

Hur porträtterades Sverige utomlands i samband med valet till Europaparlamentet?

Svenska institutet, SI, har gjort en kartläggning av hur utländska medier, bloggar och sociala medier rapporterade om Sverige under EU-valet mellan den 27 maj och 10 juni 2024. Kartläggningen gjordes på 29 av de största språken i världen.

I de större nyhetsmedierna som The Guardian, Politico, Al Jazeera och kanadensiska CTV News, har Sverige mest omskrivits i relation till den högervåg som sköljer över Europa. Sverige har nämnts i samband med artiklar om att högerpopulistiska partier sitter i regeringsposition eller agerar stödparti till landets styre.

På sociala medier kunde SI också se ställningstaganden från konton som lyfte Sveriges migrationspolitik som ett varnande exempel i en rad olika inlägg. Även klimatfrågan var ett tema, främst i relation till Greta Thunbergs senaste manifestationer.  

Efter valet var det i utländsk media mer fokus på att vänstern och gröna partier gått starkt framåt i valet och Sverige omnämndes tillsammans med Danmark och Finland där samma sak skedde.

På sociala medier spreds videoklipp från Sverigedemokraternas uppmärksammade valvaka. Men om det i Sverige främst har handlat om kritik för den rasistiska låt som spelades i bakgrunden, har klippet delats på en rad andra språk för att fira ytterhögerns framgångar i Europa.

 Sverige gjorde nu sällskap med de EU-länder som inte präglas av ytterhögerpartiernas fortsatta frammarsch. Istället omnämndes Sverige tillsammans med Danmark och Finland, länder där vänstern och gröna partier gått starkt framåt i valet. Spanska El Pais, norska Dagsavisen, danska Politiken och finska Ita Savo formulerade sig på liknande sätt om just detta.  

 Sammanfattningsvis kan SI konstatera att det utländska intresset för Sveriges roll i EU-valet följde förväntade nivåer när det gäller antal omnämnanden – i alla fall i relation till motsvarande period 2019, då EU röstade förra gången.  

Läs hela SI:s sammanställning här.