08 mar 2018

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon på nätet

Tema: 

Genom KvinnSam – nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitet, har du tillgång till ett webbaserat kvinnobiografiskt lexikon, ett projekt som letts av Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg.

Det  är ett mycket bra uppbyggt verktyg som är av största intresse för historielärare, men som också ger även lärare inom andra ämnen nya och enklare uppslag till ett mer mångfacetterat innehåll.
Sökningen är översiktligt uppbyggd genom att man dels finner biografier under namn, men man kan också söka på verksamhet – som arkitekt, journalist, renägare med flera – organisationer som fackliga, politiska och akademiska för att nämna några, ortnamn och nyckelord som århundrande, rösträtt eller lärare som exempel.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon lockar till läsning, och är ett utmärkt verktyg för såväl historielärare som för andra ämnen där man söker ett historiskt perspektiv med kvinnor som exempel.
Du finner lexikonet här: Länk!