20 apr 2022

Svenskarna och internet: Valspecial 2022

Tema: Forskning

Hur agerar svenska internetanvändare i politiska sammanhang på nätet? Den frågan ställer sig Internetstiftelsen i den färska rapporten Svenskarna och internet: Valspecial 2022.

Förstagångsväljare sticker ut i sitt politiska deltagande på nätet. De delar information och diskuterar politik i högre grad än andra. Den viktigaste faktorn för att ge sig in i politiska diskussioner på nätet är graden av politiskt intresse.

Oro för vilseledande och falsk information, påverkan från andra stater och det hårda debattklimatet begränsar samtalen. Bland de som diskuterar politik har var femte någon gång blivit utsatt för hat eller hot kopplat till sina politiska åsikter. Läs mer här.

Rapporten visar att sociala medier har en särskilt framträdande roll i var de politiska samtalen äger rum, men även som källa för politisk information. 90- och 00-talister är inte helt otippat den grupp som använder internet oftast för att ta del av politisk information. Instagram, Twitter och Tiktok är de plattformar som gäller för de yngsta väljarna.