26 jun 2018

Svenskarna och internet: Valspecial 2018

Tema: Forskning, Länktips

Internetstiftelsen i Sverige (IIS) gör årligen en studie som heter “Svenskarna och internet” där man undersöker hur vi använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Rapporten kommer i vanliga fall till hösten, men nu har IIS släppt en delstudie som de kallar “Valspecial 2018”.

Studien visar bland annat att en stor majoritet av svenskarna tar del av politisk information via internet, en förändring från förra valet. Särskilt tydligt är detta hos förstagångsväljare. Allt fler anser också att internet underlättar ett politiskt engagemang, men samtidigt säger 25 procent att de undviker att uttrycka politiska åsikter på nätet för att slippa hat och hot. Studien visar också att en majoritet ä emot att människor ska få uttrycka extrema åsikter på internet.

Hela rapporten från IIS finns här.