15 dec 2020

Svenskarna och internet 2020

Tema: 

Tisdagen den 15 december presenterade Internetstiftelsen sin rapport “Svenskarna och internet 2020” om hur vi använder oss av internet. På grund av den rådande situationen har man nu också gjort en uppföljning efter sommaren, för att se hur coronapandemin ändrat vårt beteende. I rapporten kan man bland annat utläsa:

 • Allt fler använder internet och digitala tjänster, även bland äldre.
 • Internethandel har ökat i alla åldersgrupper.
 • I åldersgruppen 16–15 år har 55 procent köpt en vara efter rekommendation av en influencer.
 • Traditionella nyhetsmedier är viktigaste källan för information.
 • I åldersgruppen 16–25 år är digitala dagstidningar den vanligaste källan för information om coronapandemin.
 • En mindre andel av de unga betalar för digitala nyhetsmedier, men en övervägande majoritet använder dem (andra undersökningar har visat att exempelvis Aftonbladet digitalt används flitigt av yngre).

I frågan om distansutbildning för gymnasieelever finns en del intressanta punkter:

 • En övervägande majoritet säger sig ha teknik och utrustning för digital undervisning.
 • De flesta tycker att deras lärare klarar digital undervisning bra.
 • Tre av fyra har fått undervisning om källkritik under pandemin.
 • 6 av 10 gymnasieelever vet hur de ska skydda sig mot kränkningar på nätet.

Men gymnasieeleverna trivs ändå inte med distansundervisningen:

 • 62 % föredrar fysisk undervisning i klassrummet.
 • Mindre än 1/3 tycker att distansundervisning fungerar lika bra som i klassrummet.
 • 65 % av gymnasieeleverna tycker att det har blivit lättare att fuska på prov.

Under presentationen av rapporten förklarades att skolungdomarna redan var digitala, och att skolan är den arena där de vanligen kan träffas. Bland eleverna finns känslor av ensamhet, isolering och avsaknad av sammanhang, samtidigt som det för de elever som inte trivs i skolan har inneburit en lättnad. Ebba Kock, ordförande för Sveriges elevkårer, sammanfattade det tydligt:
“Skolan är inte utbytbar.”

Hela rapporten finns hos Internetstiftelsen här