08 jun 2023

Studie undersöker medieförtroende i utsatta områden

Tema: Dagspress, Nyhetstips, Statistik

En ny studie, genomförd av Novus på uppdrag av Järvaveckan Research, visar att tilliten till nyhetsmedier är lägre i utsatta områden än hos hela allmänheten. Det skriver Ahmed Abdirahman, vd för Järveveckan, och Agnes Stenbom, vd för In/Lab, på DN Debatt.

Medietilliten i Sverige i hög, inte minst till nyhetsredaktioner. 82 procent av den svenska allmänheten har mycket eller ganska stort förtroende för SVT och siffran för Sveriges Radio (SR) är ännu högre, 83 procent. Bland invånare i någon av de utsatta områdena i Sverige är däremot siffran lägre, 71 procent för SVT och 61 procent för SR. Däremot är förtroendet för YouTube högre (23 %) bland de i utsatta områden, i relation till 12 % hos hela allmänheten.

I studien har det också visat sig att fler undviker nyheter än tidigare, och särskilt bland boende i utsatta områden. Nyheterna upplevs som tragiska eller att man blir frustrerad när man tar del av dem. Samtidigt anser varannan boende i utsatta områden att medierna skildrar verkligheten på ett obalanserat sätt.

Abdirahman och Stenbom föreslår vissa förändring för mediebranschen för att få bukt på dessa demokratiska utmaningar. Först och främst anser de att mediebranschen bör fokusera på lösningar och göra journalistiken mer konstruktiv, men även satsa på innovation med människan i centrum och främja mångfald.

Läs hela artikeln här.

Artikelns slutsatser och studiens innehåll kan vara en god utgångspunkt för övningar och diskussion om medieförtroende, demokrati och representation i klassrummet. Här är några förslag:

  • Diskutera: Har ni hört talas om några exempel där människor har uttryckt misstro mot medier? När och varför? Vad tror ni kan vara orsakerna till att grupper i samhället känner misstro mot medier?
  • Välj en aktuell nyhet och analysera hur olika medierapporter om det skiljer sig åt. Vilka får komma till tals? Tar nyheten tydligt ställning i frågan? Titta på innehåll i traditionella medier, alternativmedier och sociala medier och jämför.
  • Utforska de medieetiska reglerna. Hur ska medierna agera på ett ansvarsfullt och pålitligt sätt enligt publicitetsreglerna?