05 okt 2023

Studie om vilka som faller för konspirationsteorier

Tema: Forskning, Nyhetstips

En studie gjord vid Linköpings universitet visar att det finns ett samband mellan att uppfatta sanningen som relativ och sannolikheten att tro på konspirationsteorier. Studien bygger på data av resultaten från två olika undersökningar. Den ena en webenkät med tusen svenska deltagare och den andra en brittisk studie med 400 deltagare. Forskarna kunde utifrån svaren i de två studierna se att personer som menade att det finns en subjektiv sanning eller att, vad som är sant hänger samman med vem man är, oftare trodde på konspirationer än andra.

Lär mer om resultaten av studien: De faller lättare för konspirationsteorier, Linköpings universitet.

Läs krönikor och ledare som handlar om konspirationsteorier. Läs tillsammans och leta efter språkliga markörer som visar skribentens uppfattning. Skriv egna krönikor om vem eller vilka som lockas av konspirationsteorier.

Daniel Nordström: Rädsla föder konspirationsteorierVestmanlands LänsTtidning

Emma Frans: Söker mening – på lägre analytisk nivå, Svenska Dagbladet 2023-05-09

Håkan Boström: Avfärda inte maktkritik som konspirationsteorier, Göteborgs Posten 2023-06-19