10 jun 2022

Starkt stöd för public service visar ny kunskapsöversikt

Tema: Forskning

Public service, tv och radio i allmänhetens tjänst, är på goda grunder politiskt omdebatterat. Hur ska finansieringsmodellen utformas? Hur mycket pengar ska företagen få? Vad ska inrymmas i dess uppdrag? Forskare vid Nordicom, Göteborgs universitet, har genom en ny kunskapsöversikt besvarat dessa frågor utifrån tillgänglig forskning.

Sammanfattat och förenklat kommer forskarna fram till följande slutsatser:

  • Det finns inget stöd för att public service-medier är partipolitiskt partiska, däremot kan de partier som erbjuder det medierna själva värdesätter få en mer gynnsam behandling. Boken talar i det fallet istället om strukturell partiskhet.
  • Public service-medierna har högt förtroende i Sverige, i linje med förtroendet för sjukvården och polisen. Bland personer “klart till höger” på den politiska skalan är dock förtroendet lågt.
  • Public service bidrar till en bättre informerad medborgare och gör det i större utsträckning än kommersiella motparter, framförallt i jämförelse mellan SVT och TV4.
  • Det finns skillnader mellan public service journalistik och annan.
  • Stödet för ett minskat public service är förhållandevis begränsat, men en majoritet av sympatisörer till Sverigedemokraterna ställer sig bakom ett minskat stöd.
  • Påståendet om att public service är ett hot mot dagspressens digitala affärsmodell saknar empiriskt stöd, men svaret ska tas med viss försiktighet då studier på området är mycket få.

Public service: En svensk kunskapsöversikt har redigerats av Johannes Bjerling, vetenskaplig redaktör vid Nordicom. Du finner rapporten i sin helhet här.