06 apr 2022

SOM-undersökningen 2022

Tema: Forskning

Den nationella SOM-undersökningen presenterades den 30 mars av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Mätningen kartlägger medborgarnas attityder till olika politiska frågor och medier och genomfördes mellan oktober 2021 – januari 2022. Med mindre än ett år kvar till valet brukar SOM-undersökningen ge en fingervisning om vilka valfrågor som hamnar i fokus under valrörelsen.

Brottslighet, sjukvård och invandring/integration är de viktigaste politiska frågorna enligt resultatet. Miljö- och energifrågor är särskilt viktiga för målgruppen 16-29 år.

87 % av de tillfrågade anser att otryggheten i landet har ökat under de senaste tio åren. En majoritet (53 %) anser dessutom att de inte öppet kan uttrycka sina åsikter.

När det gäller mediers förtroende är det fortsatt högt och stabilt, de anses vara tillförlitliga men det råder en viss osäkerhet kring om de är opartiska eller ej.

Frågor om medborgares åsikter om olika samhällsgrupper ställdes dessutom. Noterbart är att över en tredjedel anser att gruppen de ogillar starkast inte ska få organisera sig eller demonstrera. En femtedel tycker att gruppen inte ska få uttrycka sig fritt i tal och skrift.

Erik Helmerson på DN Ledare uppmärksammar dessa siffror och skolans roll i att bemöta hot mot yttrandefriheten här.

I SOM-undersökningen ingick 24 500 personer mellan 16 – 85 år i urvalsgruppen och svarsfrekvensen var 48 %.

Läs mer här.