04 nov 2021

Sociala medier dominerande nyhetskälla för ungdomar

Tema: 

Internetstiftelsen presenterar årligen sin rapport Svenskarna och internet, där svenskars aktiviteter, deltagande och engagemang på Internet synliggörs. Rapporten visar att det svenska samhället har blivit alltmer digitaliserat. 9 av 10 svenskar använder internet dagligen och vi kopplar helst upp oss på våra mobiler.

Pandemin har satt sitt tydliga spår i svenskars nätvanor, visar rapporten. Hälften av de yrkesverksamma svenskarna har arbetat hemifrån det senaste året. Elever på högstadiet och gymnasiet har haft undervisning hemifrån, men en majoritet föredrar fysiska lektioner på plats i skolan.

Svenskars mediekonsumtion är även den till stor del digitaliserad. Bland elever på högstadiet och gymnasiet har inte ens hälften läst en pappersbok det senaste året. Sociala medier dominerar som nyhetskälla för samma grupp. 40 procent av svenskarna läser en digital dagstidning minst en gång i veckan. Bland högstadieelever är det 18 procent och bland gymnasieelever är det 33 procent som läst en digital dagstidning någon gång under de senaste 12 månaderna.

Du kan ta del av rapporten i sin helhet här.