30 maj 2016

Snacka om nyheter, del 2

Tema: 

Digitala medier har förändrat vårt sätt att förhålla oss till nyheter. En växande grupp unga vänder ryggen åt de traditionella nyhetsmedierna och söker sig till tjänster på nätet där de själva delar nyheter med varandra. Hur snackar vi med eleverna om nyheter i en digital tid?
Klas Viklund skriver i Tidskriften Datorn i Utbildningen om hur digitala medier förändrat journalistiken och nyhetsförmedlingen. Den andra delen, som publicerades i maj, handlar om nyheter som företeelse, hur vi definierar journalistik och vad som egentligen är “nytt” med nyheter på nätet.

Del 1: Snacka om nyheter (DIU#32016)

Del 2: Snacka om nyheter-Del 2 (DIU#42016)

Tidskriften Datorn i utbildningen, grundad 1987, är Sveriges ledande facktidskrift för lärande och skolutveckling med digitala medier och är idag en del av det it-pedagogiska samtalet genom att erbjuda skolor, kommuner och lärarutbildningar forum för erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling, inspiration och kritisk debatt.
Läs mer om Tidskriften Datorn i Utbildningen.