17 maj 2022

Smarta telefoner ger bättre medietillgänglighet

Tema: Länktips

Tillgängligheten till medieinnehåll för personer med funktionsnedsättning har växt de senaste åren, slår en ny rapport från Myndigheten för Press, Radio och TV fast. Samtidigt finns mycket kvar att göra då utbudet fortsatt är begränsat.

Rapporten visar att den tekniska utvecklingen, med exempelvis smarta telefoner, har varit avgörande för ett bredare innehållsutbud. Samtidigt har personer med funktionsnedsättning i lägre grad än genomsnittet tillgång till modern teknik.

Den tekniska utvecklingen kommer att lösa en del av problemen, menar MPRT. Men skillnad kan göras här och nu. Förstärkta informations- och stödinsatser om de tekniska hjälpmedlen till målgruppen, föreslås bland annat.

Läs MPRT:s sammanfattning och ta del av rapporten i sin helhet här.