20 jun 2022

Sjukvården ungdomars viktigaste valfråga

Tema: Forskning

Till hösten får 430 000 väljare rösta för första gången varav merparten är ungdomar. Med det som bakgrund har Ungdomsbarometern kartlagt vilka väljarfrågor som unga väljare tycker är viktigast.

Mätningen visar bland annat att ungdomar är mest oroade för kriminalitet och otrygghet i samhället, något som även gäller genomsnittsväljaren i Sverige.

Ökade resurser till sjukvård och omsorg, miljö- och klimatfrågor och jämställdhetsfrågor är fortsatt de viktigaste frågorna för gruppen, om man jämför med en tidigare mätning från hösten 2021.

I kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina är stärkt försvar den samhällsfråga vars intresse har ökat mest sedan den senaste mätningen. Frågan befinner sig dock fortsatt utanför de tio viktigaste samhällsfrågorna för väljargruppen.

Förtroendet för myndigheter, public service och dagstidningar är förhållandevis starkt och har ökat sedan senaste mätperioden. Samtidigt har förtroende för politiska partier har ökat från 12 % till 26 %.

De flesta unga saknar förtroende för influencers. En av fem är dock positivt inställda till att influencers intervjuar politiker inför valet, som exempelvis Margaux Dietz i sitt Youtube-program partitempen.

Rapporten finns tillgänglig hos Ungdomsbarometern. Du hittar den här.