14 nov 2023

Röster om Chat Control 2.0

Tema: Framtid, I världen, Juridik, Nyhetstips

Chat Control 2.0, som är en del i en föreslagen EU-förordning, får kritik från flera håll. Förordningen har kommit till på initiativ av bland andra den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson. Syftet med den nya förordningen, eller lagen, är att kunna upptäcka och förhindra sexuellt utnyttjande av barn på nätet. Om förordningen antas i sin nuvarande utformning vid omröstningen i EU, kommer leverantörer av olika digitala tjänster kunna åläggas att lämna ut sina kunders kommunikation till polis och myndigheter utan att det finns ett domstolsbeslut.

Flera remissinstanser pekar på risker med lagförslaget. De menar att det inskränker yttrandefriheten och kränker människors rätt till privatliv. De som talar för lagen menar å sin sida att nyttan med lagen är större än riskerna. De tycker att behovet av en lag som förhindrar sexualbrott på nätet och kan stoppa barnpornografi från att spridas, är viktigare än den personliga integriteten.

På sajten chatcontrol.se finns information om och länkar kopplade till lagförslaget. Vill man använda innehållet därifrån tillsammans med elever är det bra att göra dem uppmärksamma på vilka som står bakom källan och vilken åsikt de har om förslaget.

Att arbeta med i klassrummet

Läs en eller flera av artiklarna och åsiktstexterna som lyfter argument både för och emot Chat Control. Använd frågorna som stöd för ett samtal om yttrandefrihet, personlig integritet, lobbying, för vem lagar finns och hur processen med nya EU-förordningar går till.

Artikel, Svd, Kändisbolaget lobbar för Chat Control

Krönika, Arbetsvärlden En desperat boomer försvarar Chat Control 

Ecpat Sverige, Ecpat Sverige positiva till EU-kommissionens förslag

Krönika, GP, Att stoppa pedofiler ursäktar inte Chat Control

Debattinlägg, TU (Tidningsutgivarna), Riksdagen får inte godkänna chat control

  • Redogör i punktform för huvuddragen i lagförslaget som kallas Chat control 2.0.
  • Ge exempel på argument för lagförslaget om Chat control.
  • Ge exempel på argument mot lagförslaget om Chat control.
  • Ta reda på vilka partier i riksdagen som är för respektive emot lagförslaget.
  • Ge exempel på någon skribent som nämner yttrandefrihet i sin text. Vad säger hen om kopplingen mellan yttrandefrihet och lagförslaget Chat control?
  • Vad innebär lobbying?
  • Vad innebär källskydd?

Läs Annika Strandhälls debattartikel och Katarina Stenssons replik på den. Sammanfatta de två texterna i två punktlistor med tre till fem punkter vardera. Ha fokus på skillnaderna mellan åsikterna hos de två skribenterna.

Debattartikel, Altinget, Barnen går före internetbolagens intressen

Debattartikel, Altinget, En mängd felaktigheter i Strandhälls text om Chat Control

  • Vad tycker du? Diskutera era åsikter om Chat Control 2.0 i mindre grupper.