19 jan 2023

Ett nytt mediestöd har trätt i kraft

Tema: 

Den 15 november antog riksdagen regeringens proposition om ett nytt teknikoberoende mediestöd. Det betyder att en ny mediestödslag började gälla den 1 januari 2024. Det nya mediestödet är teknikneutralt. Mediets innehåll kan bestå av text, ljud, bild och rörlig bild och inkluderar bland annat dagspress, webb-tidningar och gratistidningar. I samband med ny lagstiftning finns det ofta olika åsikter om vilka konsekvenser den kommer att leda till. Den nya mediestödslagen är inget undantag.

Att arbeta med i klassrummet

  1. Samtala om vad mediestöd är och varför det finns. Läs mer hos Myndigheten för press, radio och TV
  2. Läs artikel i DN 2023-11-17, Branschen kritisk till nya mediestödet
  3. Läs artikel i Aftonbladet 2023-09-21, Tidningsdöd hotar med det nya mediestödet
  4. Hitta två argument emot förslaget till nytt mediestöd.
  5. Finns det några argument för det nya mediestödet i artiklarna? Vilka?