09 aug 2022

Representation viktig för publiken

Tema: Forskning

Representation skapar trovärdighet, visar ny rapport. Det skriver Statens medieråd, som i sin tur hänvisar till en undersökning från mars 2022, genomförd av Ipsos på uppdrag av World Economic Forum och Accenture.

Några viktiga nedslag från rapporten:

  • Det är 30 % högre sannolikhet att konsumenten litar på ett varumärke som ökat med tio poäng i representationsindex.
  • Representation är viktigt för alla, men betyder mest för de grupper i samhället som är eller har varit underrepresenterade.
  • Rapporten slår fast att representation, mångfald och jämlikhet är viktiga parametrar för att skapa kommersiell bäring i företaget.
  • Mycket finns kvar att göra och publiken önskar sociala företag som driver på samhällsutvecklingen genom att ta en ansvarstagande roll.

Statens medieråd ska framöver publicera fler nyheter i artikelserien ”Greppa information – hantera och förstå din medievärld”, med fokus att stärka medie- och informationskunnigheten i Sverige.

Du hittar nyheten här, och originalkällan här.