15 dec 2022

Fortsatt högt förtroende för forskning hos allmänheten

Tema: Forskning

Förtroendet är i topp för forskningen i Sverige. Det visar V/A-barometern 2022/23.

I undersökningen, som är baserad på 1009 respondenters svar i åldrarna 16-74 år, har 84 % svarat att de har mycket eller ganska stort förtroende för forskning generellt.

Bland kvinnor är stödet ännu högre, 89 procent. Bland män hamnar siffran på 80 procent. Högskoleutbildade storstadsbor har samtidigt högre förtroende för forskning än personer med gymnasial utbildning eller lägre på landsort.

1 av 5 bland undersökningsdeltagarna har någon gång deltagit i ett forskningsprojekt, till exempel inom medicin, psykologi eller pedagogik.

V/A-barometern genomförs varje år sedan 2002 av Vetenskap & Allmänhet, en ideell förening vars ändamål är att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

Läs mer här.