19 mar 2019

Publicistguiden är här!

Tema: 

Det är med stor glädje, och viss stolthet, vi nu kan presentera Publicistguiden, ett stöd och verktyg för lärare som vill använda sig av det journalistiska skrivandet i sin undervisning och fördjupa elevernas kunskaper om mediernas uppdrag och villkor. Publicistguiden är ett samarbete mellan Mediekompass och Statens medieråd och innehåller korta och lättförståeliga texter med allt från presshistoria till vad som gäller när man själv vill publicera. Tyngdpunkten i Publicistguiden är dock det journalistiska skrivandet. Här får läraren stöd och tips på hur man skriver allt från den korta notisen till längre debattartiklar. Du laddar ner Publicistguiden som PDF i sin helhet eller enbart de avsnitt du behöver för stunden på Mediekompass Skrivarskola.