20 apr 2021

Pressfrihetens dag den 3 maj.

Tema: 

Journalistik är det bästa vaccinet mot desinformation. I årets pressfrihetsindex, som rankar pressfriheten i 180 av världens länder, framgår det att fri och oberoende journalistik är helt blockerad eller hårt hindrad i 73 länder och begränsad i ytterligare 59 länder. Det säger Reportrar utan gränser (RUG) som den 20 april presenterade årets Pressfrihetsindex, där de redogör för pressfriheten i världen.
Pressfrihetsindex mäter tillgång till nyheter och information, samt försök till och åtgärder för att blockera journalistik. Årets index visar att det skett en dramatisk försämring. RUG menar att Covid-19-pandemin har utnyttjats som skäl för att blockera journalisters tillgång till informationskällor och till möjligheter att rapportera i fält, och ställer frågan om ordningen kommer att återställas när pandemin är över.
Europa är inte heller en felfri zon, visar indexet. Även här pågår en tydlig försämring med allt fler övergrepp. Antalet våldshandlingar riktade mot journalister mer än fördubblades inom den Europeiska unionen och på Balkan, jämfört med en ökning på 17 procent över hela världen.

Läs mer om Pressfrihetsindex 2021 här.

Den 3 maj, på Pressfrihetens dag, meddelas också vem eller vilka som blir mottagare av årets Pressfrihetspris.
När RUG har presenterat årets pristagare kommer du här på Mediekompass finna en intervju med Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser, som berättar om årets Pressfrihetsindex och mottagare av Pressfrihetspriset.
Länk till intervjun kommer den 3 maj.

På Mediekompass finner du också två lektionsövningar som handlar om Pressfrihetsindexet och Pressfrihetspriset. Övningarna bygger än så länge på förra årets rapport, men kommer att uppdateras inom kort.
Du finner de två övningarna här:

Pressfrihet 2020 – enklare övning

Pressfrihet 2020 – avancerad övning