09 maj 2016

“Pressfriheten måste försvaras”

Tema: Länktips

Journalistförbundets Jonas Nordling och Stephen Lindholm skriver om den svenska pressfriheten i Dagens media.

Pressfriheten är en rättighet som hela tiden måste försvaras – av såväl oss journalister som av samhället i stort.