04 apr 2014

Photohome ett avslutat kapitel

Tema: 

Vårt samarbete med Photohome Designer och deras redigeringsprogram för skoltidningar har upphört. Det är inte längre möjligt att få support eller tryckbara pdf-filer därifrån.