20 okt 2022

Pandemins andra år blev lönsamt för dagspressen

Tema: Dagspress, Statistik

Medieåret 2021 präglades precis som året innan av coronapandemin. Fler sökte sig till nyhetsmedia för att ta del av information precis som under det föregående året, men till skillnad från 2020 följde de allra flesta medieföretag det starka konjunkturläget i Sverige och kunde visa positiva siffror vid årets slut. Det visar en ny rapport från Myndigheten för press, radio och TV (MPRT), framtagen av medieforskningsinstitutet Nordicom vid Göteborgs universitet.

Kommersiella mediebolag gör intäkter främst genom två olika källor, antingen är det genom att sälja reklamutrymme till annonser eller liknande eller genom försäljning av medieinnehåll, till exempel lösnummer, prenumerationer och abonnemang.  För svenska mediebolag ökade reklaminvesteringarna i nästan samtliga medieslag under 2021 till 46,4 miljarder kronor, en ökning med 18,6 % från föregående år. Direktreklam och tryckt nyhetsmedia minskade däremot sina intäkter på reklamsidan, men den digitala prenumerationssidan fortsatte att växa.

Den digitala utvecklingen av reklammarknaden har gjort att investeringar har flyttats från traditionella mediekanaler till digitala, och från nationella aktörer till internationella. Drygt 23 miljarder av de digitala reklaminvesteringarna som gjordes i Sverige under 2021 gick till utländska aktörer, däribland Meta (Facebook, Instagram) och Google (Youtube).

De största svenska medieföretagen under 2021 var Spotify, Telia, Tele2, Bonnier Group och Viaplay Group.

Du läser hela rapporten hos MPRT, här.