26 aug 2014

På gång: Förslag om ny medieetik

Tema: 

Ett förslag till nytt medieetiskt system ska arbetas fram. Utgivarna kommer att presentera det före 31 december i år enligt sitt pressmeddelande. I Utgivarna ingår SVT, TV 4-gruppen, Tidningsutgivarna, Sveriges Radio, Sveriges Tidskrifter och Utbildningsradion.

Bakgrunden till uppdraget står att finna i det förändrade medielandskapet där tidningshus gör både radio och tv på webben och etermedier publicerar texter och bilder och startar debattsidor som liknar traditionella insändarsidor i papperstidningar. Ingen oberoende instans granskar eller prövar dessa nya inslag ur ett etiskt perspektiv.

Mer bakgrund och historik
Timbro medieinstitut:  Ny medieombudsman – vad innebär det?