19 feb 2020

Om marknadsföring på sociala medier

Tema: 

Våra barn och ungdomar rör sig i stor utsträckning bland digitala medier, och möter där mer eller mindre tydligt reklam av olika sorter. Men kan de skilja på marknadsföring och åsikter, och vad gäller egentligen för reklam på sociala medier?

Konsumentverket har granskat ett 50-tal influencers och företag när det rör marknadsföring i sociala medier de senaste två åren. För att underlätta för influencers och företag att göra rätt har Konsumentverket tagit fram en ny vägledning för marknadsföring i sociala medier. Den finns även sammanfattad i form av en film, och hittas här hos konsumentverket.se.

TU – Medier i Sverige har också rekommendationer för dagspressen gällande reklamidentifiering och textreklam, som du hittar här.

Dessa källor kan användas som underlag i diskussioner rörande medie- och informationskunnighet med eleverna.