23 mar 2021

Om lokaljournalistik

Tema: 

Från forskningsinstitutet Lindholmen Science Park kom nyligen rapporten Den lokala journalistikens återkomst – nära nyheter allt viktigare i en global värld, där det bland annat konstateras att lokaljournalistikens nedåtgående utveckling håller på att vända och att den lokala journalistiken vinner terräng.
I rapporten konstaterar man exempelvis att:

  • De lokala nyheterna blir allt viktigare som en motvikt mot en anonym stordrift och globalisering. Människor lever ett lokalt liv även i det globaliserade och uppkopplade samhället – de lokala medierna har en nyckelroll för att hålla ihop detta lokala samhälle.
  • De lokala medierna är både ett socialt kitt i lokalsamhället och en granskare av lokala makthavare.
  • I de stora mediekoncernerna finns tendenser till en återgång från den centralisering som präglat de etablerade mediekoncernerna de senaste tio åren. Samtidigt växer nya hyperlokala medier upp.
  • Med lokala medier ökar kunskap och identifikation med hembygden, engagemanget i lokala frågor och demokratiskt deltagande.

Du hittar rapporten från Lindholmen Science Park här.

Om du vill diskutera lokaljournalistikens betydelse och verksamhet med eleverna finns ett par övningar hos Mediekompass att använda.

  • Övningen Behövs lokaljournalistik? bygger på ett par tidningsartiklar och en film om lokaljournalistik. Övningen, som vänder sig till de lite äldre eleverna och som fungerar även för distansarbete, finner du här.
  • Samma övning finns även i en lite enklare version, Behövs lokaljournalistik? Kortversion, som kan användas även för de lite yngre eleverna. Den finns här.