18 maj 2021

Om klassbakgrund och nyhetskonsumtion

Tema: 

I Sveriges Radios serie med frukostseminarier diskuterades nyligen vilken betydelse klassbakgrund har för ungdomars nyhetskonsumtion och syn på nyhetsmedier och journalistik.

Samtalet har sitt ursprung i boken Smaken för nyheter: Klasskillnader i det digitala medielandskapet av Johan Lindell, filosofie doktor och universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstad Universitet, som också deltar i seminariet.

Synen på nyhetsmedier är inte ödesbestämd, säger Lindell. Men det finns en statistisk tendens till att skolungdomar på de yrkesförberedande programmen i mindre utsträckning tar del av, litar på och känner igen sig i nyhetsrapporteringen, medan det motsatta gäller för eleverna på de högskoleförberedande programmen.

  • Hur förhåller sig dina elever till nyhetsmedierna och journalistiken?
  • Känner de igen sig i nyhetsrapporteringen?
  • Tycker de att deras verklighet skildras rättvist i medierna?
  • Är den skilda synen på nyhetsmedier ett demokratiskt problem?

Lyssna gärna på seminariet som inspiration för klassrumsdiskussioner.

Du finner SR:s samtal här.