03 maj 2021

Om hat och hot mot svenska journalister

Tema: 

Tidningen Expressen uppmärksammar på Pressfrihetens dag hur deras egna journalister hotas och får hatfulla kommentarer i sin yrkesroll. Det är mycket hårda och otäcka uttryck som journalisterna redogör för, och naturligtvis inget som någon yrkesgrupp ska behöva tolerera.
Texterna kan – på grund av sitt innehåll kanske för de lite äldre eleverna – utgöra grund för en diskussion om hur demokratin påverkas om journalister skräms till tystnad.

Läs “Så hotas och hatas Expressens journalister” här.

För fördjupning finns hos Expressen även artiklarna:

”Jag blir förbannad över att vi ska hotas i vårt jobb” av Robert Börjesson

“Faran för pressfriheten i Sverige: De grava hoten” av  chefredaktör Klas Granström