27 jun 2022

Nytt mediestöd föreslås

Tema: Dagspress

På uppdrag av Kulturdepartementet föreslår utredaren Mats Svegfors ett nytt typ av mediestöd. I promemorian “Ett hållbart mediestöd för hela landet” redovisas förslaget som bland annat innebär att det tidigare stödet från 1970-talet skrotas och ersätts med ett nytt redaktionsstöd. Stödet ska baseras på kostnader för den redaktionella personalen.

Förslaget är teknikneutralt och innehåller en särskilt demokratiparagraf, som ska hindra medier som inte lever upp till demokratiska principer att ta del av stödet.

I ett särskilt kapitel har Finansdepartementet avrått från nollmoms för tidningar, något som efterfrågas av tidningsbranschen i DN Debatt idag.

Du kan ta del av hela promemorian här.

Här finner du ett lektionstips om mediestödet där både det gällande och det framtida mediestödet kan diskuteras och fördjupas i klassrummet.