10 apr 2018

Nytt lektionstips: Spåra källan

Tema: 

Kännedom om informationssökning från olika källor, inte minst internet, betonas i flera styrdokument från Skolverket. Med den här övningen utgår eleverna från en aktuell och faktabaserad tidningsartikel, och försöker själva spåra upp de källor som artikeln bygger på.

Beroende på årskurs och kunskaper kan läraren genom att välja lämpliga tidningsartiklar anpassa övningen till olika situationer. I övningen ges några exempel på tidningsartiklar som lämpar sig för elever i gymnasiet eller högstadiet. Läraren ges i övningen länkar till de källor som artiklarna i exemplen bygger på, men i övningen är det naturligtvis eleverna som själva ska hitta källorna.

Övningen hittar du här: Länk!