01 sep 2014

Nytt från Statens medieråd: Digital utbildning i mediekunnighet

Tema: Länktips

Behovet av medie- och informationskunnighet, MIK, blir allt större i dagens samhälle. Kraven ökar på individen att kunna finna, analysera och kritiskt granska medieinnehåll.
Statens Medieråd har därför tagit fram ett nytt utbildningspaket om medveten medieanvändning som vänder sig till lärare, bibliotekarier och elever på höstadiet och gymnasiet.
MIK för mig består av digitala utbildningar och ett lärarmaterial med fördjupande övningar för klassrummet.
I MIK för mig ingår också Uppdrag MIK, en tävling som eleverna kan utföra i grupp på sina egna mobiler.

http://youtu.be/fYdl1zFfXcE?list=UUf-LLX1psk8B2qASf5gMDlA