24 feb 2022

Nyheter under krissituation

Tema: Källkritik

Till följd av Rysslands invasion av Ukraina sprids mängder av information i etablerade medier och på sociala medier.

För att avgöra vad som är sant och rimligt att sprida kan man använda sig av Medierna i P1:s del 1 av Mediebudorden, råd för en smartare mediekonsumtion, framtagna tillsammans med journalisten Jack Werner.

Affischen finns gratis för nedladdning nedan.

P1 Mediebudord